• Street Wash

    Aplikácia vydrží 1 – 3 mesiace v závislosti od poveternostných podmienok, typu a povrchu, miery jeho zašpinenia. V záujme dosiahnutia čo najvyššieho kontrastu odporúčame prednostne vyberať lokality s betónovým povrchom.
  • Chalk Ads

    Keďže životnosť kriedového nápisu je obmedzená, médium je veľmi efektívne na upriamenie pozornosti na eventy v deň ich konania. Výhodou je vyšší kontrast a možnosť farebného prevedenia. Zvlášť vhodné sú v lokalitách s asfaltovým povrchom.
  • Street Art individual

    Plochy rôzneho charakteru a veľkosti (múry, steny budov, mosty a podjazdy) dokážu technológie Street Wash a Chalk Ads premeniť na unikátnu a pútavú reklamu prispôsobenú individuálnym požiadavkám klienta. KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ!!!

Odporúčame

Nasadenie BOARDOV
v centre mesta na komunikáciu vizuálom, podporenú rozdávaním letákov od zaškolených promotérov schopných verbálne komunikovať posolstvo kampane.

BIKE media
na cyklo-trasách napr. na bratislavskej hrádzi = ideálna komunikácia so zameraním na aktívnych ľudí.

SMART media
môže osloviť chodcov a vodičov v centrách veľkých miest, ale rovnako aj v menších obciach pri realizovaní lokálnej kampane.

Kombináciou našich médií Vám umožníme osloviť špecifickú cieľovú skupinu s výrazne efektívnym využitím Vašich zdrojov.
Video STREET ART
 

© Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)